Vertrouwenspersoon

Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Binnen de Arbowet zijn vier verschillende ongewenste omgangsvormen benoemd: discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten.

Per 1 juli 2016 is de Wet 'Huis voor Klokkenluiders' ingevoerd. 
Alle werkgevers met meer dan 50 werknemers worden verplicht een beleid integriteit te hebben met een interne meldregeling. 

Het aanstellen van een interne of externe vertrouwenspersoon geeft medewerkers de mogelijkheid om ongewenste omgangsvormen en/of misstanden op een veilige wijze te melden of hierover vertrouwelijk te sparren. 
Als vertrouwenspersoon geef ik ruimte aan het verhaal en de emotie. Vervolgens bespreken we welke stappen genomen kunnen worden.
Ik breng de melding zorgvuldig in kaart en stel samen met de melder vast of er sprake is van een redelijk vermoeden van misstand. De mogelijkheden, de risico's, de verplichtingen en de bescherming met betrekking tot het melden van de misstand worden besproken. 
Ik help de medewerker om een verantwoorde keuze te maken. Een melder mag uiteraard ook vertrouwelijk melden.

Ik heb de opleiding Vertrouwenspersoon Ongewenste omgangsvormen en Integriteit bij VAN OSS & PARTNERS gevolgd.

Als LVV erkend vertrouwenspersoon sta ik echt naast het slachtoffer. Ik hoor de melding aan, ik begeleid en geef advies.
 


Heb je een vertrouwenspersoon nodig, neem dan vrijblijvend per email of gsm contact met me op, of vul het contactformulier in.